erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

O nás

Základné informácie

Turany nad Ondavou ležia vo východnej časti doliny strednej Ondavy, v nadmorskej výške okolo 172 m. Mierne zvlnený odlesnený povrch chotára tvorí treťohorný flyš. Dolina Ondavy je zaplavená vodami Domašskej priehrady. Je tu sirnatý prameň. V obci je zrážkomerná stanica

Petejovce

Obec je doložená z roku 1595 ako Petkafalua, neskôr ako Petejowcze 1787, Petejowce 1808, Petejovce 1920; po maďarsky Petöfalva, Kispetófalva. Obec patrila panstvu Stropkov, neskoršie Jekelfalussyovcom, Horváthovcom a Sennyeyovcom. V roku 1715 mala 3 opustené a l obývanú domácnosť, v roku 1787 mala obec 17 domov a 106 obyvateľov, v roku 1828 mala 17 domov a 136 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Obec zanikla v roku 1965 (zaplavená vodným dielom Domaša).

Valkov

Obec je doložená z roku 1363 ako Volko, neskôr ako Valkou (1372), Walkov (1410), Valko (1773), Walkow (1808); po maďarsky Valkó, Kisvalkó. Obec patrila panstvu Čičava, koncom 16. storočia panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. V roku 1493 mala 2 opustené a 2 obývané usadlosti, v roku 1715 mala 10 opustených a 8 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 42 domov a 301 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. Za. I. ČSR to bola poľnohospodárska obec. Zanikla v roku 1965 (zaplavená vodným dielom Domaša). Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť.