erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

Zmluvy

Zmluva o dielo

08.03.2017 10:22

Zmluva na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.