erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

Zápisnice a uznesenia

Zápisnica OZ - 22.01.2021

16.02.2021 12:13

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 22.01.2021