erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

Zápisnice a uznesenia

Zápisnica OZ - 19.11.2020

10.12.2020 14:18

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.11.2020