erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

Zápisnice a uznesenia

Zápisnica OZ - 12.11.2020

13.11.2020 14:15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.11.2020