erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

VZN Obce

Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatku

20.11.2020 09:56

Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Turany nad Ondavou.