erb-obce

Obec Turany nad Ondavou

Kontakt

Turany nad Ondavou 100
tel: 054 74912 11

mobil: 0907554223
e-mail: obecturanyno@gmail.com

Nariadenia

verejná vyhláška

19.05.2023 11:39

oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou